Adviesbureau Van der Waal

DeltaV

Vanaf de eerste release van DeltaV is met dit systeem ervaring opgedaan .
DeltaV systemen zijn DCS systemen die worden ingezet voor de regeling van continue en batchgewijze productie-installaties.

Kenmerkend voor het DeltaV systeem is de flexibele control-structuur en de offline configuratie.

De grote flexibiliteit binnen de DeltaV software stelt relatief hoge eisen aan de specificatie van een project. Door deze flexibiliteit kan vrijwel elke wens van de gebruiker worden uitgevoerd. Tegelijk moet de gebruiker ervoor waken niet teveel van de gebruikelijke standaarden af te wijken. Dit laatste leidt tot verhoging van de kosten bij nieuwbouw en bij upgrades.


Terug naar homepage

Links:
DeltaV Forum